Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala
Profilbild för Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Utställare

Fredstorget

Presentation
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) är en feministisk fredsorganisation vars syfte är att sammanföra personer som enas i sin beslutsamhet att studera, informera om och avskaffa de grundläggande orsakerna till väpnade konflikter och legitimeringen av krig. Fokus ligger på konfliktförebyggande arbete, FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet samt nedrustning genom politisk påverkan och opinionsbildning på lokal, nationell och internationell nivå. IKFF driver ICAN, som tilldelades Nobels fredspris 2017, i Sverige.

IKFF är den svenska sektionen av Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF) som finns i runt 50 länder och huvudkontor i Genève och New York. IKFF Sverige samarbetar med våra systersektioner i den afrikanska regionen och Colombia.

Seminarier

Hotet från kärnvapen och hur vi förbjöd dem

Tisdag 13:00 - 13:30 Lilla scenen

Mördarrobotar – framtid eller fiktion?

Tisdag 15:00 - 15:30 Globala scenen

Kontaktinformation

Webbsida

www.ikff.se

Sverige

Representanter

Elin Liss ModeratorUtställare

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

Marie Sjöberg Utställare

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet