Unga Reumatiker Utställare

C02:06

Presentation
Unga Reumatiker är en ideell organisation som arbetar för barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom. Det gör vi bland annat genom att driva opinion och verka för våra rättigheter, skapa mötesplatser, sprida information och kunskap om reumatiska sjukdomar hos barn, ungdomar och unga vuxna och verkar för ökade forskningsinsatser.

Vår vision är att alla unga reumatiker ska känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar!

Läs mer på ungareumatiker.se.

Kontaktinformation

Telefon

+46 8 6058270

Adress

Box 6240

102 34 Stockholm

Sverige

Representanter

Cajsa Helin Hollstrand Utställare

Unga Reumatiker

Kim Nilke Nordlund FöreläsareUtställare

Generalsekreterare
Unga Reumatiker