Header image for Vitalis 2020
Profile image for Min Doktor

Min Doktor Exhibitor

C04:21

Presentation
Min Doktors digitala vårdmöten utgör nya möjligheter för kvalitetsarbete och uppföljning, utöver att vårdprocessen och behandlaren effektiviseras. Vi driver utvecklingen av och kravställningen på digitala vårdmöten.

Min Doktor erbjuder kontakt med barnmorskor, dietister, fysioterapeuter, psykologer, sjuksköterskor och specialistläkare genom en asynkron kommunikationsmodell. Med ett utförligt skriftligt anamnesupptag kan vi kostnadsfritt sortera patienterna till rätt vårdnivå och samtidigt ge läkaren ett strukturerat informationsunderlag före påbörjad konsultation. Tillsammans med behandlare och patienter utvecklar vi ständigt tjänsten mot fler besvärskategorier såsom kroniska sjukdomar, högt blodtryck och astma. Tack vare bredden av specialistläkare kan vi avlasta både vårdcentraler och sjukhus. 

Sedan hösten 2018 driver vi även fysiska drop-in-mottagningar på 21 platser i landet, från Umeå i norr till Malmö i söder. Där finns sjuksköterskor som utför enklare primärvård, hälsokontroller och vaccinationer, och som vid behov av utredning, diagnos och behandling kontaktar våra behandlare i den digitala tjänsten.

Contact information

Phone

+733 424 923

Address

Norra Vallgatan 64 B

21122 Malmö

Sweden

Representatives

Petronella Warg Exhibitor

Min Doktor