Header image for Vitalis 2020
Profile image for Medidyne AB

Medidyne AB Exhibitor

C04:42

Presentation
Vår affärsidé är att förse den svenska sjukvårdsmarknaden med produkter och innovativa lösningar av hög kvalitet.
De produkter vi representerar skall leda utvecklingen till förbättrad sjukvård med ökad överlevnad och livskvalitet som den viktigaste målsättningen.
Vi samarbetar idag med flera regioner som arbetar med våra produkter och vi vill vara en innovativ partner i det pågående arbetet kring E-Hälsa.
Våra produkter finns nu inom pulsoximetri, EKG och ambulatorisk blodtrycksmätning.

Contact information

Phone

+46 431 448050

Address

Metallgatan 33

266 72 Ängelholm

Sweden

Representatives

Christina Solum Exhibitor

Medidyne AB

Malin Cannerborg Exhibitor

Medidyne AB