Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Medidyne AB

Medidyne AB Utställare

C04:42

Presentation
Vår affärsidé är att förse den svenska sjukvårdsmarknaden med produkter och innovativa lösningar av hög kvalitet.
De produkter vi representerar skall leda utvecklingen till förbättrad sjukvård med ökad överlevnad och livskvalitet som den viktigaste målsättningen.
Vi samarbetar idag med flera regioner som arbetar med våra produkter och vi vill vara en innovativ partner i det pågående arbetet kring E-Hälsa.
Våra produkter finns nu inom pulsoximetri, EKG och ambulatorisk blodtrycksmätning.

Kontaktinformation

Telefon

+46 431 448050

Adress

Metallgatan 33

266 72 Ängelholm

Sverige

Representanter

Christina Solum Utställare

Medidyne AB

Malin Cannerborg Utställare

Medidyne AB