Header image for Vitalis 2020
Profile image for itACiH AB

itACiH AB Exhibitor

C04:51

Presentation
Framtidens vård kommer att växa i hemmet.
Med itACiH distansmonitorering kan kroniskt sjuka patienter som behandlas i hemmet monitorera sig själva, samtidigt som informationen i realtid förmedlas till vårdpersonalen. Integrationen med itACiH verksamhetsstöd gör arbetet effektivt och överblickbart för personalen både inne på vårdenheten och ute på språng.

Contact information

Phone

070 623 8044

Address

Scheleevägen 2

223 81 Lund

Sweden

Representatives

Boris Magnusson Exhibitor

itACiH AB

Sofia Ohlsson Exhibitor

Sjuksköterska
itACiH AB