Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Frisq AB

Frisq AB Utställare

C03:22

Presentation
FRISQ hjälper vårdgivare att digitalisera sina patientflöden. Med lösningen FRISQ Care får vårdpersonal ett digitalt stöd som förenklar vardagen, samtidigt som patienten engageras i sin egen vård.


Med individanpassade vårdprocesser i FRISQ Care får hela vårdteamet en gemensam bild av vad som ska ske för varje patient, samt stöd för korrekt och effektiv dokumentation och administration. Patienten kan också se sina vårdprocesser och få information om kommande aktiviteter, svara på formulär eller dela data från sensorer till sitt vårdteam. På så vis kan vårdteamet arbeta mer effektivt ihop, minska mängden administrativ tid och säkerställa hög vårdkvalitet.


FRISQ:s lösningar är CE-märkta, bygger på internationella standarder och är diagnosoberoende. FRISQ Care är förenlig med GDPR och kan integreras med samtliga ledande journalsystem på marknaden.

Chatta med oss här på digitala Vitalis, eller besök oss på www.frisq.se för mer information.

Kontaktinformation

Telefon

+46812013121

Adress

Lästmakargatan 20

111 44 Stockholm

Sverige

Representanter

Andreas Olsson Utställare

Frisq AB

Daniel Hallberg Utställare

Frisq AB

Emelie Litwin Utställare

Frisq AB

Profilbild för Hanna Söderström

Hanna Söderström Utställare

Frisq AB

Profilbild för Hannes Palm

Hannes Palm Utställare

Frisq AB

Martin Irding Utställare

Frisq AB

Mathias Sautermeister Utställare

Frisq AB

Patrik Mattsson Utställare

Frisq AB

Profilbild för Tobias Petrini

Tobias Petrini Utställare

Frisq AB