Evimeria EMR AB Utställare

C01:20

Presentation
Evimeria erbjuder moderna digitala system och tjänster för den nordiska hälso- och sjukvården. Våra lösningar riktar sig främst mot öppen specialistvård, primärvård, paramedicin och företagshälsa och idag arbetar över 12 000 aktiva användare i vårt webbaserade journalsystem Webdoc – kärnan i vår produktportfölj. Utöver Webdoc utvecklar Evimeria även tjänsten Vårdrummet, en plattform som gör det möjligt för vårdgivare att säkert kommunicera med sina patienter via digitala eHälsotjänster som exempelvis video och meddelandefunktion.

Läs mer på vår hemsida https://evimeria.se

Kontaktinformation

Telefon

+46 733 28 49 22

Adress

Nellickevägen 20

412 63 Göteborg

Sverige

Representanter

Andreas Spångberg Utställare

Försäljningschef
Evimeria EMR AB

Cina af Kleen Utställare

Evimeria EMR AB

Dennis Höjer Utställare

CEO
Evimeria EMR AB

Karin Grönroos Utställare

Marknadsansvarig
Evimeria EMR AB