Header image for Vitalis 2020
Profile image for Doctrin AB

Doctrin AB Exhibitor

C03:26

Presentation
Doctrin syfte är att radikalt förbättra hälso- och sjukvården genom att hjälpa vårdgivare att digitalisera patientresan. Vår plattform kopplar samman den digitala och fysiska vården och gör det möjligt för vårdgivare att samla in patientens sjukdomshistoria, prioritera, behandla och följa upp, smidigt och säkert, så att patienten får rätt vård i rätt tid. Med vår automatiska anamnes blir vårdkontakten bättre förberedd och vi frigör tid för både patient och vårdpersonal. Genom vårt kommunikationsverktyg skapas en ingång till vården, där olika professioner, specialiseringar och enheter kan samarbeta kring samma patientfall - en patientcentrerad vård på riktigt! 

Vår långsiktiga vision är en sjukvård utan barriärer.  Det innebär ett fullt integrerat vårdekosystem där såväl strukturella, geografiska som informatiska barriärer kan överbryggas med hjälp av intelligent digitalisering. 

Contact information

Phone

+46724480777

Address

St Eriksgatan 121D

11343 Stockholm

Sweden

Representatives

Helene Vinberg Exhibitor

Doctrin AB