Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala
Profile image for Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sverige Exhibitor

Presentation
Funktionsrätt Sverige är en samarbetsorganisation som består av 46 rikstäckande funktionsrättsförbund. Våra medlemsförbund har tillsammans cirka 400 000 medlemmar. Vårt uppdrag är att vara funktionsrättsrörelsens enade röst mot regering, riksdag och centrala myndigheter. Vårt mål är att uppnå ett samhälle för alla. Detta definieras i Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, Funktionsrättskonventionen, och är en del av vår värdegrund.


Läs mer på vår webbplats och i vårt idéprogram.

Sessions

Respekt för funktionsrätt - i hela landet?

Tuesday April 20, 2021 10:30 - 11:30 7

Hur kan vi bygga hållbara bostäder utifrån allas behov?

Wednesday April 21, 2021 10:30 - 11:30 8

Contact information

Phone

08 546 404 00

Address

Box 1386

17227 Sundbyberg

Sweden

Representatives

Profile image for Annica Nilsson

Annica Nilsson Exhibitor

Funktionsrätt Sverige

Profile image for Diana Chafik

Diana Chafik LecturerExhibitor

Funktionsrätt Sverige

Profile image for Janne Wallgren

Janne Wallgren Workshop leaderExhibitor

Funktionsrätt Sverige

Profile image for Marre Ahlsén

Marre Ahlsén Exhibitor

Funktionsrätt Sverige

Profile image for Mia Ahlgren

Mia Ahlgren ModeratorExhibitor

Funktionsrätt Sverige

Profile image for Mikael Klein

Mikael Klein ModeratorExhibitor

Funktionsrätt Sverige

Profile image for Nicklas Mårtensson

Nicklas Mårtensson Exhibitor

Funktionsrätt Sverige

Profile image for Roshan Tofighi

Roshan Tofighi Exhibitor

Funktionsrätt Sverige

Profile image for Tor Gustafsson

Tor Gustafsson LecturerExhibitor

Funktionsrätt Sverige

Profile image for Veronica Östervall

Veronica Östervall Exhibitor

Funktionsrätt Sverige