Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala
Profilbild för Uppsala universitet

Uppsala universitet Utställare

Lokal värd

Presentation
”Uppsala universitet slår vakt om det fria kunskapssökandet i utbildning och forskning och värnar vetenskapens integritet, mångfald och kvalitet. Universitetets oberoende är en hörnsten för demokrati och en viktig förutsättning för individens frihet att välja utbildning och för forskningens möjlighet att bidra till hållbara lösningar på samhällets utmaningar. Universitetet vill bidra till en öppen och kunskapsbaserad samhällsdebatt där yttrandefrihet och mänskliga rättigheter är centrala utgångspunkter.” (Ur Uppsala universitets Mål och strategier)

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna slår fast att alla människor är födda fria och är lika i värde och rättigheter. De gäller oavsett etnisk tillhörighet, hudfärg, kön, språk, religion, sexuell läggning, politisk uppfattning eller social ställning. De gäller varje individs rätt till bland annat social trygghet, frihet från tortyr och slaveri, rätt till utbildning och rätt till yttrandefrihet.

Men den globala samhällsutvecklingen medför stora utmaningar för det demokratiska och rättsstatliga systemet såväl nationellt som internationellt. Frågor kring demokrati, fred och rättvisa står i fokus. Krig och konflikter, flyktingströmmar, fattigdom, sociala orättvisor och bristande sjukvård utmanar upprätthållandet av de mänskliga rättigheterna.

Vid Uppsala universitet finns spetskompetens med stark koppling till alla delar som berörs av FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

De mänskliga rättigheterna utgör klangbotten i alla demokratiska samhällen. För Uppsala universitet är det en självklarhet att göra allt som står i vår makt för att med kunskap och engagemang bidra till fördjupade diskussioner och insikter om tillämpningen av dessa värderingar. Genom vårt mångfasetterade arbete bidrar vi till ett samhälle där alla har lika tillgång till mänskliga rättigheter – oavsett var de bor

Seminarier

Demokrati och mänskliga rättigheter – en konflikt?

Måndag 13:00 - 14:00 1 - Live från UKK

Mänskliga rättigheter och rasismens normalisering

Tisdag 10:30 - 11:00 Lilla scenen

Representerad eller upplevd?

Onsdag 12:30 - 13:00 Lilla scenen

Kontaktinformation

Webbsida

www.uu.se

Uppsala

Sverige

Representanter

Profilbild för Emelie Wendesten

Emelie Wendesten Utställare

Uppsala universitet

Profilbild för Emma Lennhammer

Emma Lennhammer Utställare

Uppsala universitet

Profilbild för Halina Hohenthal

Halina Hohenthal Utställare

Uppsala universitet

Profilbild för Johanna Romare

Johanna Romare ModeratorUtställare

Uppsala universitet

Profilbild för Katarina Hjortsäter

Katarina Hjortsäter Utställare

Uppsala universitet

Profilbild för Theresa Wahlqvist

Theresa Wahlqvist Utställare

Uppsala universitet

Profilbild för Viktoria Tomsson

Viktoria Tomsson Utställare

Uppsala universitet

Profilbild för Zorin Surchi

Zorin Surchi Utställare

Uppsala universitet