Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala
Profilbild för Amnesty International Sverige

Amnesty International Sverige Utställare

Huvudarrangör

Presentation
Vi är organisationen för dig som står upp för mänskliga rättigheter. Vår storlek är vår styrka - genom att samla många människor som tillsammans uppmärksammar kränkningar skapar vi en kraftfull opinion och sätter press på makthavare och regeringar.

Det är genom våra utredningar världen över som vi kan avslöja kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Amnesty är mycket restriktiva med bidrag från företag och stater, och låter oss inte påverkas av politiska partier, religioner eller ekonomiska intressen.

Avgörande för att skapa förändring är att vi agerar tillsammans. Du och din röst kan göra att saker i världen faktiskt förändras!
Huvudarrangör

Ja

Kontaktinformation

Telefon

08-729 02 00

Adress

Box 4719

Alsnögatan 11

116 92 Stockholm

Sverige

Representanter

Aktivister Uppsala Utställare

Amnesty International Sverige

Profilbild för Karin Danelius

Karin Danelius Utställare

Amnesty International Sverige

Profilbild för Martin Rydehn

Martin Rydehn Utställare

Amnesty International Sverige

Profilbild för Nicole Bertilsson

Nicole Bertilsson Utställare

Amnesty International Sverige

Profilbild för Tara Rezai Lindorm

Tara Rezai Lindorm Utställare

Amnesty International Sverige