Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala
Profile image for Amnesty International Sverige

Amnesty International Sverige Exhibitor

Huvudarrangör

Presentation
Vi är organisationen för dig som står upp för mänskliga rättigheter. Vår storlek är vår styrka - genom att samla många människor som tillsammans uppmärksammar kränkningar skapar vi en kraftfull opinion och sätter press på makthavare och regeringar.

Det är genom våra utredningar världen över som vi kan avslöja kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Amnesty är mycket restriktiva med bidrag från företag och stater, och låter oss inte påverkas av politiska partier, religioner eller ekonomiska intressen.

Avgörande för att skapa förändring är att vi agerar tillsammans. Du och din röst kan göra att saker i världen faktiskt förändras!
Huvudarrangör

Ja

Contact information

Phone

08-729 02 00

Address

Box 4719

Alsnögatan 11

116 92 Stockholm

Sweden

Representatives

Aktivister Uppsala Exhibitor

Amnesty International Sverige

Profile image for Karin Danelius

Karin Danelius Exhibitor

Amnesty International Sverige

Profile image for Martin Rydehn

Martin Rydehn Exhibitor

Amnesty International Sverige

Profile image for Nicole Bertilsson

Nicole Bertilsson Exhibitor

Amnesty International Sverige

Profile image for Tara Rezai Lindorm

Tara Rezai Lindorm Exhibitor

Amnesty International Sverige