Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala
Profilbild för Föreningen Ordfront

Föreningen Ordfront Utställare

Huvudarrangör

Presentation
Föreningen Ordfront är en ideell förening som sedan starten 1969 verkar för en bred samhällsdebatt, demokrati och människors lika värde. Vi håller bland annat utbildningar i mänskliga rättigheter och demokrati, anordnar seminarier och ger ut Ordfront magasin.

Ordfront är dessutom huvudman för Mänskliga Rättighetsdagarna och nätverket DemokratiAkademin som bland annat utvecklar metodmaterial.

Huvudarrangör

Ja

Kontaktinformation

Telefon

08-12 15 00 51

Adress

Karlbergsvägen 66A

113 35 Stockholm

Sverige

Representanter

Profilbild för Anna Wigenmark

Anna Wigenmark FöreläsareUtställare

Föreningen Ordfront

Profilbild för Bo Löwkrantz

Bo Löwkrantz Utställare

Föreningen Ordfront

Profilbild för Eva Conradzon

Eva Conradzon Utställare

Föreningen Ordfront

Profilbild för Josefin Emitslöf

Josefin Emitslöf Utställare

Föreningen Ordfront

Profilbild för Pernilla Dure

Pernilla Dure Utställare

Föreningen Ordfront

Profilbild för Pär Bergroth

Pär Bergroth Utställare

Föreningen Ordfront

Profilbild för Sofia Jimenez

Sofia Jimenez Utställare

Föreningen Ordfront