Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala
Profilbild för Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel

Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel Utställare

Fredstorget

Presentation
Välkommen till vår monter!

Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel, EAPPI, har funnits i snart 20 år och cirka 2000 följeslagare från ett 25-tal länder har hittills rest till området för att genom sin ickevåldsliga närvaro kunna vidga handlingsutrymmet och ge hopp och stöd åt människor att verka för fred och försoning. Sedan 2002 fram till mars 2020, då coronapandemin slog till, har det funnits en kontinuerlig kedja av följeslagare på plats.

Genom att vara en internationell närvaro vill EAPPI bidra till att dämpa våldet och främja respekten för folkrätten. Närvaron är ett uttryck för praktisk solidaritet för utsatta grupper – såväl palestinier som israeler. Under sin vistelse samlar följeslagarna information för att i sina hemländer sprida kunskap om vad som händer i området och öka engagemanget för fred och rättvisa.

Följeslagarprogrammet får många vittnesbörd om, och utvärderingar har visat, att den skyddande närvaron gör skillnad. När följeslagarna är där kan herdar ta sin boskap till sina marker nära israeliska bosättningar, där de vanligen inte vågar gå för risk att utsättas för våld eller trakasserier.
Barn och deras föräldrar upplever att skolvägen är tryggare med följeslagare på plats.
Följeslagarna finns där som vittnen och samlar information om konfliktens konsekvenser.

Följeslagarprogrammet menar att:
1. Fred är möjligt – det handlar om politiska beslut och vilja
2. Ockupationen måste upphöra, för båda folkens skull
3. Du kan vara med och bidra – ta till dig kunskap och sprid den vidare. Du kan också ansöka om att bli följeslagare!

Hoppas du ska hitta mycket intressant här i vår monter! Och kom gärna med på vårt seminarium!

Titta också in på vår hemsida: https://foljeslagarprogrammet.se/ och följ oss i sociala medier:
https://www.facebook.com/foljeslagarprogrammet/
https://www.instagram.com/foljeslagaren/
https://twitter.com/Foljeslagaren

Sveriges kristna råd är huvudman för den svenska delen av EAPPI.

Kontaktinformation

Adress

Box 14038

167 14 Bromma

Sverige

Representanter

Profilbild för Följeslagare EAPPI

Följeslagare EAPPI Utställare

Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel

Profilbild för Jonas Thorängen

Jonas Thorängen Utställare

Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel

Profilbild för Maria Bäcklund

Maria Bäcklund Utställare

Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel