Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala
Profilbild för Fritidsförbundet - Riksförbundet för Barn och Unga med Funktionsvariationer

Fritidsförbundet - Riksförbundet för Barn och Unga med Funktionsvariationer Utställare

Presentation
Fritidsförbundet - Riksförbundet för Barn och Unga med Funktionsvariationer

"För en Fritid på lika villkor"

Vad är Fritidsförbundet?
Fritidsförbundet bildades den 21 maj 2015.
Fritidsförbundets grund är, att utifrån FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar samt FN:s konvention om barnets rättigheter, bygga verksamheten på grundvärdena delaktighet, tillgänglighet, självständighet och att alla unga har rätt att utvecklas på lika villkor.

Medlemmar är ungdomsföreningar som har sitt säte på den fria tidens arena (dvs. fritidsgårdar, hemgårdar, ungdomens hus, allaktivitets hus, kulturhus, lss-verksamheter osv).

Fritidsförbundet står för den fria tidens arena som bejakar alla människors lika värde oavsett ålder, kön, åsikter, bakgrund och kulturell eller etnisk tillhörighet. Öppna mötesplatser som hemgården, fritidsgården, ungdomsgården är en viktig del av samhällets sociala, kulturella och demokratiska infrastruktur. Där framförallt unga människor ges möjlighet att utvecklas i ett sammanhang av alla åldrar.

Vad jobbar Fritidsförbundet för?
- Att tillvarata unga med funktionsvariationers intressen samt medborgerliga fri och rättigheter på den fria tiden genom att hävda rätten till delaktighet, tillgänglighet och jämlikhet i samhällets alla områden
- Att samla, stärka och utveckla möjligheterna för unga med funktionsvariationer
Att verka för att skapa mötesplatser för unga med funktionsvariationer
- Att vara en kunskapsbank kring att vara ung med funktionsvariationer
- Att bedriva påverkansarbete i frågor som rör ung med funktionsvariationer
- Att öka förståelsen för funktionsvariationer och motverka stigmatisering samt kränkande behandling.


På tisdag kan du chatta med vår styrelseledamot Dennis kl 10-11. Fråga gärna hur det är att sitta i en styrelse för en ungdomsförening på riksnivå och vad Dennis gör i Fritidsförbundet!

Kontaktinformation

Telefon

46768786021

Adress

Grafikvägen 11

12143 Johanneshov

Sverige

Representanter

Profilbild för Alexandra Havkwist

Alexandra Havkwist Utställare

Fritidsförbundet - Riksförbundet för Barn och Unga med Funktionsvariationer

Representanter Fritidsförbundet Utställare

Fritidsförbundet - Riksförbundet för Barn och Unga med Funktionsvariationer

Profilbild för Sandra Sundström

Sandra Sundström Utställare

Fritidsförbundet - Riksförbundet för Barn och Unga med Funktionsvariationer