Maskinentreprenörerna Sverige AB Utställare

C:28

Presentation
Maskinentreprenörerna (ME) är bransch- och arbetsgivarorganisationen för Sveriges maskinentreprenörer. Vi företräder och stödjer företagare med anläggningsmaskiner och arbetar för branschens utveckling.

Maskinentreprenörerna, förkortat ME, företräder drygt 4 000 medlemmar med nästan 20 000 anställda. Våra medlemsföretag anlägger vägar och järnvägar, snöröjer, gräver ned bredband, vatten- och avloppsledningar, lastar ut malm i gruvor, för att nämna några exempel. Kort sagt utvecklar våra medlemmar genom sina verksamheter vårt samhälles infrastruktur.

Kontaktinformation

Telefon

08-762 70 88

Adress

Storgatan 19

114 51 Stockholm

Sverige

Representanter

Annika Lindqvist Utställare

Marknadsansvarig
Maskinentreprenörerna Sverige AB

Mats Larsson Utställare

Maskinentreprenörerna Sverige AB