Svenskamaskinmassan nodate
100

Power Tools

S:31

Presentation

Sedan flera år är vi marknadsledande i Sverige inom stenspräckning med produkter för spräckning av sten, spräckning av berg och betong. Vi är innehavare av flertalet patent på våra produkter som sträcker sig över de flesta länder i världen och vidareutveckling av produkter inom stenspräckning och bergspräckning sker hela tiden.
Simplex Stenspräckning är många gånger ett bättre och skonsammare alternativ till sprängning. Man kan utföra stenspräckning i tätbebyggt område i fastigheter, nära husgrunder och vattenledningar samt kablar. Simplex stenspräckningspatroner skapar nästan inga vibrationer. Detta resulterar till att man oftast slipper dyra och tidskrävande besiktningar.

Vi är även återförsäljare av HYCONS hydrauliska verktyg som är av yttersta kvalitet och innehar också generalagenturen för HIRADO's hydrauliska splitters.

Kontaktinformation

Telefon

+46 513 72280

Adress

Norra Säm

524 93 HERRLJUNGA

Sverige

Representanter

Malin Persson Utställare

VD
Power Tools