Svenskamaskinmassan nodate
100

Norditek AB

N:09

Presentation

Norditek säljer, leasar eller hyr ut krossar och sorteringsverk med Sverige som huvudsakligt arbetsområde. Maskinerna skapar möjligheter att på ett ekonomiskt och effektivt sätt återvinna och omvandla material till säljbara produkter av olika slag.

Vi sätter ihop koncept som tillsammans med våra egenutvecklade vindsiktar, virvelströmsmagneter m m ger oss och våra kunder en unik position på marknaden.

Kontaktinformation

Telefon

+46 90-71 22 06

Adress

Förrådsvägen 15

918 31 SÄVAR

Sverige

Representanter

Daniel Carlberg Utställare

Norditek AB

Eric Johansson Utställare

Norditek AB

Hans-Olof Boman Utställare

Norditek AB

Jacob Lindgren Utställare

Norditek AB

Karin Brännström Utställare

Norditek AB

Magnus Gunneriusson Utställare

Norditek AB

Niklas Christensen Utställare

Norditek AB

Peter Mlacic Macina Utställare

Norditek AB