Metso Sweden AB Utställare

N:20

Presentation
Metso är ett världsledande industriföretag som erbjuder utrustning och tjänster för hållbar bearbetning av naturresurser och hållbara resursflöden inom gruv-, ballast-, återvinnings- och processindustrin.

Med våra unika kunskaper och innovativa lösningar hjälper vi kunderna att effektivisera verksamheten, minska riskerna och öka lönsamheten.

Metso är noterat på Nasdaq Helsingfors i Finland och hade en försäljning på cirka 3.6 miljarder euro 2019. Metso har över 15 000 anställda i mer än 50 länder.

Kontaktinformation

Telefon

+46 410 52500

Adress

P.O. Box 806

FI-33101 Tampere/Finland

Sverige

Representanter

Marita Flinck Utställare

Metso Sweden AB