Hungerprojektet Utställare

Bokbord 14 & 15 november Gk8

Presentation
Hungerprojektet arbetar för att avskaffa hunger genom att skapa banbrytande, hållbara utvecklingsstrategier på gräsrotsnivå med kvinnor i fokus.

Representanter

Mikaela Fredrikson Utställare

Hungerprojektet

Tim Olsson Utställare

Hungerprojektet

Tina Forslund Utställare

Hungerprojektet