Länsstyrelserna Utställare

G31

Presentation
Länsstyrelserna har till uppgift att främja full respekt för svenska åtaganden för mänskliga rättigheter, enligt respektive läns förhållanden och förutsättningar.

Länsstyrelsernas arbete med mänskliga rättigheter har två övergripande mål:
- Att verksamhetens bedrivs i linje med svenska åtaganden för mänskliga rättigheter.
- Att underlätta samverkan och bättre tillgång på stöd för det gemensamma arbetet med mänskliga rättigheter på regional och lokal nivå.

Länsstyrelserna samordnar och utvecklar arbetet med stöd i ett länsstyrelsegemensamt nätverk för mänskliga rättigheter. Nätverket består av en till två sakkunniga representanter från varje länsstyrelse.

Syftet med MR-nätverket är att samordna och utveckla MR-arbetet, inklusive barnrättsarbetet, på länsstyrelserna. Detta kan göras med till exempel kompetensutveckling på nätverksträffarna, framtagandet av gemensamt arbets- och utbildningsmaterial och metoder samt kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Kom förbi vår monter om du vill veta mer. Du hittar oss i monter G31.

Vi anordnar också ett seminarium: 27. Lägesbilder om mänskliga rättigheter, Torsdag 14 november 2019 15:00 - 16:00 Verdefoajén

Varmt välkomna!

Representanter

Rebecka Marcusson Utställare

Länsstyrelserna

Tobias Rahm Utställare

Länsstyrelserna