CISV Utställare

Gk19

Presentation
CISV utbildar och inspirerar för en fredligare värld.

För oss är fred inte bara motsatsen till krig, utan ett sätt att leva. Vi tror på vänskap som växer över nationsgränser och bygger på alla människors lika värde, hur olika vi än må vara.

CISV vill förändra världen, en världsmedborgare i taget.

CISV är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation med målsättningen att skapa en fredligare värld. Vi arbetar med fredsutbildande aktiviteter på lokal, nationell och internationell nivå. Sedan starten 1951 har vi genomfört ungefär 7 000 internationella läger och projekt med 275 000 deltagare.

CISV finns på 200 platser i världen, i Malmö, München, Mexico City och så vidare. Vi är en demokratisk organisation som bygger på samarbete och ideellt engagemang.

CISV består i Sverige av 13 lokalföreningar som tillsammans har ungefär 2 000 medlemmar.
CISV Sweden är lokalföreningarnas nationella förbund.
CISV Sweden är en del av CISV International.

Representanter

Karin Ploen Utställare

CISV

Vendela Storkamp Utställare

CISV