Bildningsförbundet Östergötland/Folkbildarforum Utställare

G20

Presentation
Inom Bildningsförbundet Östergötland samarbetar länets sex folkhögskolor och tio studieförbund.
I november varje år arrangerar vi Folkbildarforum.
2019 avslutar Emil Jensen årets forum. Föreställningen är öppen även för de som ej deltagit i konferensen. Biljetter reserveras via info@bildningsforundet.se eller i vår monter under MR-dagarna.
Linköping Konsert&Kongress, ons 20 nov, kl 18.30,

Representanter

Lars Holmgren Utställare

Bildningsförbundet Östergötland/Folkbildarforum