Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019
Profilbild för Kammarkollegiet

Kammarkollegiet Utställare

M19

Presentation
Kammarkollegiet är en myndighet utöver det vanliga, med över 35 olika uppgifter från riksdag och regering.

Från den 1 oktober 2018 kan trossamfund, stiftelser och ideella föreningar i civilsamhället beviljas statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder.

Statsbidraget kan beviljas om verksamheten påverkas av rädsla för våld, hot eller trakasserier på grund av hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller annan liknande omständighet.

I uppdraget att handlägga statsbidraget så ingår det även att vi ska tillhandahålla en grundläggande säkerhetsutbildning. Den håller vi två gånger per år och utbildningen är helt kostnadsfri. De som är berättigade att söka bidraget är även berättigade att gå utbildningen.

Vi ser fram emot att träffa er och berätta mer om bidraget och hur ni kan söka det!

Kontaktinformation

Telefon

054-221 238

Adress

Våxnäsgatan 10

651 80 Karlstad

Sverige

Representanter

Eleonor Storm Utställare

Kammarkollegiet

Johanna Gund Utställare

Kammarkollegiet

Profilbild för Martin Gälldin

Martin Gälldin Utställare

Kammarkollegiet