Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2019
Profile image for Kammarkollegiet

Kammarkollegiet Exhibitor

M19

Presentation
Kammarkollegiet är en myndighet utöver det vanliga, med över 35 olika uppgifter från riksdag och regering.

Från den 1 oktober 2018 kan trossamfund, stiftelser och ideella föreningar i civilsamhället beviljas statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder.

Statsbidraget kan beviljas om verksamheten påverkas av rädsla för våld, hot eller trakasserier på grund av hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller annan liknande omständighet.

I uppdraget att handlägga statsbidraget så ingår det även att vi ska tillhandahålla en grundläggande säkerhetsutbildning. Den håller vi två gånger per år och utbildningen är helt kostnadsfri. De som är berättigade att söka bidraget är även berättigade att gå utbildningen.

Vi ser fram emot att träffa er och berätta mer om bidraget och hur ni kan söka det!

Contact information

Phone

054-221 238

Address

Våxnäsgatan 10

651 80 Karlstad

Sweden

Representatives

Eleonor Storm Exhibitor

Kammarkollegiet

Johanna Gund Exhibitor

Kammarkollegiet

Profile image for Martin Gälldin

Martin Gälldin Exhibitor

Kammarkollegiet