Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019
Profilbild för Swedo- The Swedish Development Aid Organization

Swedo- The Swedish Development Aid Organization Utställare

G22

Presentation
SWEDO– The Swedish Development Aid Organization, tidigare Qandil, är en ideell svensk humanitär organisation som grundades 1991. SWEDO bedriver sin verksamhet för människor på flykt på plats i Irak och Syrien och är sedan 2016 UNHCR:s största genomförande partner i Irakiska Kurdistan.

Genom sitt holistiska program arbetar SWEDO för att skapa långsiktiga och hållbara lösningar till lokalsamhällens utmaningar. Genom sitt arbete med att stärka den lokala kapaciteten och motståndskraften i Mellanöstern är målsättningen att områdets beroende av det internationella samfundet ska minska. SWEDO arbetar praktiskt inom en rad projekt med att återbygga infrastruktur, distribuera förnödenheter, ge tillgång till rent vatten och sanitet, beskydda, utbilda kvinnor och barn, samt skapa försörjningsmöjligheter på plats i regionen.

Sedan starten 1991 har SWEDO bedrivit sin verksamhet på plats i området i såväl perioder av väpnad konflikt och inbördeskrig som i fredstid för att återbygga både landsbygd och tättbefolkade områden och är därmed en av få organisationer som aldrig lämnat området.

Med huvudkontor i Sverige, där styrelsen också finns, sysselsätter organisationen idag fler än 550 personer. SWEDOs arbete på plats leds av Country Management Offices (CMO) i respektive Irak och Syrien. Även i Jordanien är ett nytt CMO under uppbyggnad.

Representanter

Bengt Johansson Utställare

Swedo- The Swedish Development Aid Organization

Inger Josberg Utställare

Swedo- The Swedish Development Aid Organization

Lilja Johansson Lindfors Utställare

Swedo- The Swedish Development Aid Organization