Västra Götalandsregionen Utställare

M12

Presentation
Västra Götalandsregionen är Sveriges största arbetsgivare med omkring 55 000 anställda inom områdena hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och kultur. Målet är att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.

I Västra Götalandsregionen finns Sveriges första regionala handlingsplan för mänskliga rättigheter: För varje människa. Handlingsplanen har konkreta mål och åtgärder för till exempel fysisk tillgänglighet, barnets rättigheter, delaktighet, icke-diskriminering och jämlikhet för både medarbetare och invånare.

Kontaktinformation

Adress

Bergslagsgatan 2 (Regionens hus)

41104 Göteborg

Västra Götalandsregionen

Sverige

Representanter

Ellen Lageholm Utställare

Västra Götalandsregionen