Fempowerment Utställare

Bokbord torsdag Gk5

Presentation
Fempowerment är en ideell organisation som arbetar med att bekämpa mäns våld mot kvinnor, tjejer och ickebinära med utomnordiskt ursprung. Vi strävar efter att skapa ett jämställt samhälle fritt från våld genom påverkansarbete samt utveckla och bedriva förebyggande arbete med kvinnor, män, ickebinära och unga. Vi erbjuder bland annat utbildningsinsatser till organisationer, föreningar och andra som på olika sätt arbetar med målgruppen för vår jourverksamhet.

I vår jourverksamhet erbjuder vi stödsamtal, juridisk rådgivning och stöttar i kontakt med myndigheter såsom socialtjänsten, migrationsverket, kronofogden, polisen och domstolen etc. Vi erbjuder våldsutsatta hjälp, stöd och rådgivning på deras modersmål.

I vår juristjour bistår vi med juridisk rådgivning gällande våldsutsattas lagstadgade rättigheter. Vi stöttar och hjälper vid bland annat äktenskapsskillnad, anknytningsärenden, asyl- och migrationsfrågor och vårdnadsfrågor.

Kontaktinformation

Telefon

08-213900

Adress

Strandbergsgatan 12

112 51 Stockholm

Stockholm

Sverige

Representanter

Arandjel Mitrovich Utställare

Fempowerment

Daphine Leeser Utställare

Fempowerment

Gisela Rossi Santillan Utställare

Fempowerment