Banner
100

Endometriosföreningen

G29

Presentation

Är en patientförening som startade 1989 och som har som mål att stödja kvinnor med Endometrios. Cirka 10 % födda med livmoder världen över har endometrios, det motsvarar 200 000 personer i Sverige. Föreningen har därför som uppdrag att sprida kunskap och information om sjukdomen och verka för en bättre sjukvård.
Endometrios är östrogenberoende sjukdom som innebär att vävnad som liknar livmoderslemhinna växer i (adenomyos) eller utanför livmodern.
De vanligaste besvären är smärtor före och under menstruation. Smärtorna kan vara så svåra att man kräks, svimmar och är utslagen i flera dygn.

Trots att så många som en kvarts miljon kvinnor kan lida av sjukdomen är det ingalunda självklart att de får en korrekt diagnos – i dag tar det i genomsnitt åtta år innan sjukdomen diagnosticeras.
En diagnos innebär dock inte att kvinnan får tillgång till effektiv behandling. Många kvinnor förväntas bita ihop och uthärda smärtorna varje månad. Blir smärtorna för svåra tvingas kvinnorna att stanna hemma från skola och jobb, vilket ger upphov till såväl personliga som samhällsekonomiska förluster.


Socialstyrelsen har nyligen genomfört en utvärdering av vården som ges till personer med endometrios, med utgångspunkt från de nationella riktlinjerna på området. Utvärderingen har delvis genomförts parallellt med att de nationella riktlinjerna för vård vid endometrios togs fram, vilket innebär att regionerna ännu inte haft möjlighet att anpassa verksamhetens insatser efter rekommendationerna i riktlinjerna.

Representanter

100

Cecilia Grönkvist Utställare

Endometriosföreningen

Christina Liffner Utställare

Endometriosföreningen