Reportrar utan gränser Utställare

Gk23

Presentation
Reportrar utan gränsers förhörsrum håller öppet under MR-dagarna 2019. Utsätt dig för ett fientligt förhör där du har kännedom om en hemlighet som kan rädda liv. Klarar du av att bevara den?

Reportrar utan gränsers årliga pressfrihetsindex visar att det blir alltmer riskfyllt att arbeta som journalist. Fientlighet, hat och våld mot journalister har skapat ett klimat präglat av rädsla. Det finns inte längre några gränser för vilka metoder som används för att straffa journalister som står upp mot makthavare. Antalet länder där journalister kan arbeta i säkerhet blir allt färre. Auktoritära regimer världen över stramar åt sitt grepp om media. I endast 43 av världens länder kan journalister arbeta under godtagbara förhållanden. I resten av världens länder är risken för hot, trakasserier, våld, förhör, kidnappning, fängelse eller i värsta fall döden överhängande. Förra året dödades 84 journalister och fler än 300 sitter i fängelse där de ofta utsätts för tuffa förhör och tortyr.

I Reportrar utan gränsers förhörsrum kan du som besökare uppleva hur det är att vara journalist på många platser i världen. Genom den fiktiva hotsituationen i Förhörsrummet kan du uppleva den utsatta position som många journalister befinner sig i.

Förhörsrummet är ett samarbete med Metis Services AB, Alma Arkitekter och Arkitektkopia. Välkommen!

Kontaktinformation

Telefon

+46723080523

Adress

Box 22500

10422 Stockholm

Stockholm

Sverige

Representanter

Anna Widmark Utställare

Reportrar utan gränser

Erik Halkjaer PaneldeltagareUtställare

Reportrar utan gränser