Myndigheten för stöd till trossamfund Utställare

G13

Presentation
Myndigheten för stöd till trossamfund är en statlig myndighet under Kulturdepartementet. Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg. Detta innebär att myndigheten:

- fördelar statens ekonomiska stöd

- ger allmänt stöd till trossamfunden

- samordnar samfundens roll i krisberedskapsfrågor och verkar för konstruktiv samverkan mellan civilsamhälle och det offentliga

- verkar som ett dialogforum för frågor om samhällets värdegrund

- är expertorgan i allmänna trossamfunds- och religionsfrågor

- stödjer den andliga vården inom sjukvården

Kontaktinformation

Representanter

Jana Jakob Utställare

Myndigheten för stöd till trossamfund