Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2019
Profile image for Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sverige Exhibitor

G3

Presentation
Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 44 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla.

I vår monter kommer vi att berätta om våra mål och vårt arbete med kopplingen "Rätten till jämlik hälsa". Vårt projekt "Rätt från början" finns på plats och berättar om vad universell utformning innebär i bostaden, i skolan och på jobbet.
Ett av våra medlemsförbund, Personskadeförbundet, RTP kommer också att medverka i montern och berätta om sitt arbete.

Contact information

Phone

08-546 404 00

Address

Landsvägen 50 A

172 27 Sundbyberg

Sweden

Representatives

Astrid Källström Exhibitor

Funktionsrätt Sverige

Helena Tiderman Exhibitor

Funktionsrätt Sverige

Marre Ahlsén Exhibitor

Funktionsrätt Sverige

Monica Klasén McGrath Exhibitor

Funktionsrätt Sverige