Funktionsrätt Sverige Utställare

G3

Presentation
Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 44 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla.

I vår monter kommer vi att berätta om våra mål och vårt arbete med kopplingen "Rätten till jämlik hälsa". Vårt projekt "Rätt från början" finns på plats och berättar om vad universell utformning innebär i bostaden, i skolan och på jobbet.
Ett av våra medlemsförbund, Personskadeförbundet, RTP kommer också att medverka i montern och berätta om sitt arbete.

Kontaktinformation

Telefon

08-546 404 00

Adress

Landsvägen 50 A

172 27 Sundbyberg

Sverige

Representanter

Astrid Källström Utställare

Funktionsrätt Sverige

Helena Tiderman Utställare

Funktionsrätt Sverige

Marre Ahlsén Utställare

Funktionsrätt Sverige

Monica Klasén McGrath Utställare

Funktionsrätt Sverige