Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019
Profilbild för Svenska Esperantoförbundet

Svenska Esperantoförbundet Utställare

Gk27

Presentation
Språket esperanto är skapat för internationell kommunikation på lika villkor. Svenska Esperantoförbundet arbetar för att sprida kunskap om esperanto, och för att främja alla språks lika värde.

Kontaktinformation

Telefon

08-34 08 00

Adress

Box 2276

103 17 Stockholm

Sverige

Representanter

Profilbild för Olof Pettersson

Olof Pettersson Utställare

Svenska Esperantoförbundet