Banner
100

Svenska Esperantoförbundet

Gk27

Presentation

Språket esperanto är skapat för internationell kommunikation på lika villkor. Svenska Esperantoförbundet arbetar för att sprida kunskap om esperanto, och för att främja alla språks lika värde.

Kontaktinformation

Telefon

08-34 08 00

Adress

Box 2276

103 17 Stockholm

Sverige

Representanter

100

Olof Pettersson Utställare

Svenska Esperantoförbundet