Unizon Utställare

G2

Presentation
Unizon samlar över 140 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.
Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar utifrån en kunskap om våld, kön, genus och makt. Arbetet består främst av att stötta och skydda våldsutsatta kvinnor och deras barn, att arbeta förebyggande och stödjande med barn och unga, samt att skapa opinion och sprida kunskap.

Representanter

Hanna Nordberg Utställare

Unizon