Resurspoolen Frivilliga Uppdrag i Linköping Utställare

Gk31

Presentation
ResursPoolenFrivilliga uppdrag i Linköping är en ideell förening med socialt intresserade människor i olika åldrar, som har lite tid över för andra. Vi utför frivilligt arbete utan ersättning. Det handlar om uppdrag utöver det som utförs av anställd personal. Sådant som sätter lite guldkant på tillvaron eller minskar stressen i vardagen. ResursPoolen bildades 1994, vi samverkar med andra ideella föreningar och har ekonomiskt stöd från Linköpings kommun.

Representanter

Anna-Britta Hedström Utställare

Resurspoolen Frivilliga Uppdrag i Linköping

Gunilla Gerdin Utställare

Resurspoolen Frivilliga Uppdrag i Linköping

Margareta Klingspetz Utställare

Resurspoolen Frivilliga Uppdrag i Linköping