Patientnämnden och Centrum för Sällsynta Diagnoser Utställare

G30

Presentation
CSD arbetar för att personer med sällsynta diagnoser ska få samma möjlighet till diagnos, behandling och service som andra. Vi söker och samordnar kunskap och expertis, stöttar i kontakt med myndigheter och andra aktörer, skapar mötesplatser och driver frågan om gemensamt samhällsansvar. På så sätt hoppas vi bidra till en bättre livssituation för varje individ – och till ett bättre samhälle.

CSD Sydöst är i första hand en stödjande enhet för patienter med sällsynta diagnoser och deras anhöriga.
Vi är en del av sydöstra sjukvårdsregionen

Varmt välkommen till CSD Sydöst!

Mer information: csdsydost.se

Representanter

Mona Ahlberg Utställare

Patientnämnden och Centrum för Sällsynta Diagnoser

Patrik Söderlund Utställare

Patientnämnden och Centrum för Sällsynta Diagnoser