Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019
Profilbild för RME Östergötland

RME Östergötland Utställare

Bokbord fredag 15 november - Gk7

Presentation
RME Östergötland - Riksförbundet för ME-patienter i Östergötland - arbetar för att ME-sjukas rätt till hälsa ska tas på allvar i regionen.

Trots att aktuell forskning visar att ME/CFS är en allvarlig, kronisk multisystemsjukdom som drabbar mellan tiotusen och sextiotusen personer i Sverige, tycks denna patientgrupp inte ha samma rätt till hälsa och vård som andra patienter.

Kunskapsluckorna hos beslutsfattare, vårdpersonal och allmänhet behöver fyllas och regionpolitiker måste ge förutsättningar för en fungerande och rättvis vård på hemmaplan.

Dessutom bör kommuner och myndigheter ge ME-patienterna det praktiska och ekonomiska stöd som krävs för att de ska kunna leva ett så friskt liv som möjligt utifrån sina förutsättningar.

Representanter

Elisabeth Olofsson Utställare

RME Östergötland

Harald Peterson Utställare

RME Östergötland

Helena Vävinggren Utställare

RME Östergötland

Jenny Weber Utställare

RME Östergötland

Sara Erjeby Utställare

RME Östergötland

Profilbild för Tina Andersson

Tina Andersson Utställare

RME Östergötland