Funktionsrätt Östergötland Utställare

M24

Presentation
Funktionsrätt Östergötland är en ideell organisation. Vår vision är ett samhälle för alla.
Alla människor ska kunna ta del av sina mänskliga rättigheter så som de definieras i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vi arbetar för att alla människor ska kunna utkräva sin funktionsrätt, och rätt att delta i
i samhällets alla områden på lika villkor.
Det finns idag en rad hinder som begränsar självbestämmande och delaktighet.

Det vill vi tillsammans med våra 33 olika funktionshinderorganisationer inom Östergötland
ändra på.

Kontaktinformation

Representanter

Agneta Lindqvist FöreläsareUtställare

Funktionsrätt Östergötland

Karin Klevelid Utställare

Funktionsrätt Östergötland