Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019
Profilbild för Rättighetsfokus

Rättighetsfokus Utställare

G17

Presentation
Rättighetsfokus är ett kompetensföretag inom mänskliga rättigheter och har som mål att öka människors förståelse och kunskap om mänskliga rättigheter i vardagen och i olika verksamheters uppdrag och dagliga arbete.

Rättighetsfokus startades 2008 och har i mer än tio år bidragit till att kompetensutveckla tusentals personer inom barnets rättigheter, mänskliga rättigheter, rättigheter för personer med funktionsnedsättning, våld i nära relationer samt barn som far illa.

Rättighetsfokus drivs av Susann Swärd som skräddarsyr utbildningar och verksamhetsstöd för kommuner, regioner, länsstyrelser, föreningar, organisationer och statliga myndigheter. Vid större uppdrag samverkar hon med ett nätverk av rättighetsexperter för att möta behov av spetskunskap inom olika rättighetsområden.

Rättighetsfokus tar fram handböcker och barnböcker som på ett enkelt och praktiskt sätt konkretiserar olika rättigheter i vardagen, både på egen hand och på uppdrag från olika samhällsaktörer. Rättighetsfokus gör även kartläggningar, utredningar och rapporter som på något sätt berör rättigheter på samhällsnivå, verksamhetsnivå eller individnivå.

Kontaktinformation

Telefon

0768654356

Sverige

Representanter

Susann Swärd Utställare

Rättighetsfokus