Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019
Profilbild för Equmeniakyrkan + PMU

Equmeniakyrkan + PMU Utställare

Gk21

Presentation
Rätten till hälsa i Kongo

I DR Kongo rasar interna konflikter och kampen om landets rikliga naturtillgångar drabbar befolkningen hårt. Situationen i landet kräver både humanitära insatser och ett långsiktigt utvecklingsarbete.
Equmeniakyrkan bildades 2011 av att Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige som gick samman till en ny kyrka. Equmeniakyrkan har samarbetskyrkor i båda kongoländerna med ett omfattande stöd bland annat till hälso- och sjukvården. Fokus ligger på barn- förlossning- och mödrahälsovård med stöd bl.a. till installation av solenergisystem och utbildning av barnmorskor.
PMU är kanske mest känt för sitt arbete på Panzisjukhuset med den världskände chefsläkaren och fredspristagaren Denis Mukwege i spetsen. Tillsammans med sina kollegor vårdar han kvinnor och barn som utsatts för sexuellt våld. Utöver det driver PMU tillsammans med lokala samarbetspartners projekt inom hälsa, försörjning, demokrati och miljö. Equmeniakyrkans samarbetskyrkor arbetar i västra Kongo Kinshasa och Kongo Brazzaville. PMU:s samarbetspartners arbetar i Östra Kongo Kinshasa.

Kontaktinformation

Telefon

+46765053180

Sverige

Representanter

Annbritt Nilsson Utställare

Equmeniakyrkan + PMU

Annelie Edsmyr Utställare

Equmeniakyrkan + PMU

Christer Daelander Utställare

Equmeniakyrkan + PMU

Frida Schöld Utställare

Equmeniakyrkan + PMU

Ingegerd Rahm Utställare

Equmeniakyrkan + PMU

Inger Ågren Utställare

Equmeniakyrkan + PMU

Johanna Litsgård Lebourne Utställare

Equmeniakyrkan + PMU

Therese Svensson Utställare

Equmeniakyrkan + PMU