Astma- och allergiförbundet Utställare

M27

Presentation
Astma- och Allergiförbundet arbetar för att möjliggöra ett friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi eller annan överkänslighet genom att sprida information, bedriva opinionsbildning och stödja forskning

Representanter

Emma Juslin Utställare

Astma- och allergiförbundet

Gülsen Uz Utställare

Astma- och allergiförbundet

Klara Lundahl Utställare

Astma- och allergiförbundet

Marie-Louuse Luther Utställare

Astma- och allergiförbundet

Sofia Knaz Utställare

Astma- och allergiförbundet