MAF-Sweden Utställare

Gk22

Presentation
Tänk om platsen där du bor inte hade några bilvägar och kommunikationen till omvärlden var starkt begränsad. Hur skulle du eller din familj nå en läkare om någon av er skulle bli sjuk eller allvarligt skadad? Hur skulle du skaffa dig utbildning eller möjlighet till ett framtida jobb?

Detta är tyvärr verkligheten för miljontals människor. Djungler, berg, svår terräng, otrygghet och en bristfällig infrastruktur är alla hinder för att ta emot vård och hjälp och ett hopp för framtiden.

MAF i Sverige kommer under 2019- 2020 att prioretera insatser i D.R. Kongo. Det gäller utökat flyg stöd till de organisationer och sjukhus som behöver hjälp att nå ut till utsatta människor och svårtillgängliga områden. Besök vår monter och seminarier plus vår hemsida för mer information. Rätten till hälsa kommer att vara i fokus.

Läs med om oss på: www.maf.se

Representanter

Lars-Erik Wallhagen ModeratorUtställare

MAF-Sweden