Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2019
Profile image for Föreningen Ordfront

Föreningen Ordfront Exhibitor

M1

Presentation
Föreningen Ordfront är en ideell förening som verkar för en bred samhällsdebatt, demokrati och människors lika värde. Ordfront vill bidra till ett samhällsengagemang där omtanke och solidaritet är vägledande. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. I år fyller Ordfront 50 år och det uppmärksammar vi bland annat på just MR-dagarna.

Föreningen Ordfront jobbar för att demokratin ska utvecklas och fördjupas i alla delar av samhället. Det gör vi bland annat genom att anordna kurser och seminarier, debattera heta ämnen i Ordfront magasin, sprida våra tankeställare och mycket annat.

Vi är huvudman och huvudarrangör för Mänskliga Rättighetsdagarna, vi ses i Ordfronts monter!

Representatives

Magnus Olsve Exhibitor

Föreningen Ordfront