Banner
100

Föreningen Ordfront

Huvudarrangör

Presentation

Ordfront är en förening som sedan starten 1969 har jobbat för demokrati och mänskliga rättigheter. Föreningen startade i vreden över Vietnamkriget där Ordfronts syfte var att förlägga och trycka information som annars hade svårt att nå ut. Idag jobbar vi på liknande sätt, och ger röst åt de som får sina röster begränsade eller tystade.

Representanter

Magnus Olsve Utställare

Föreningen Ordfront