Banner
100

Axiell Sverige AB

C07:45

Kategori

Läromedel, Informations- och kommunikationsteknik (IKT) /AV-utrustning /Interaktiva whiteboard

Presentation

Axiell erbjuder bibliotek, skolor, arkiv, museer och myndigheter tekniskt avancerade och innovativa IT-lösningar som utvecklats i nära samarbete med kunder i 55 länder. Mer än 3000 bibliotek och tusentals filialer använder ett av Axiells bibliotekssystem och drygt 3000 skolor Axiells skolsystem.

WeLib är en medieneutral samlingsplats för alla skolbibliotekets resurser och allt pedagogiskt material som finns lokalt på skolan. Kortfattat kan man säga att WeLib är ett socialt, tillgängligt skolbibliotek med fokus på lärande. Tjänsten hanterar digitala och analoga resurser och gör dessa sökbara för elever, lärare och bibliotekarier.

För mer information om oss och våra produkter, besök www.axiell.se.

Kontaktinformation

Telefon

046 270 04 00

Adress

Box 24014

224 21 Lund

Sverige

Representanter

100

Axiell Skolbibliotekssystemet WeLib Utställare

Axiell Sverige AB

100

Katrin Ryrfeldt Utställare

Axiell Sverige AB

100

Martina Lundström Utställare

Axiell Sverige AB