Banner
100

MR-piloterna

C02:31

Kategori

Läromedel, Informations- och kommunikationsteknik (IKT) /AV-utrustning /Interaktiva whiteboard, Internationellt, Kompetensutveckling/Universitet/högskolor, Värdegrundsarbete/Hjälporganisationer

Presentation

MR-piloterna presenterar Rättighetsreportrarna – ett kostnadsfritt läromedel om FN:s barnkonvention för elever mellan 13 och 18 år.

I denna digitala och upplevelsebaserade så kallade lärloop lär sig eleverna om mänskliga rättigheter och journalistik genom interaktiva samarbetsövningar, filmer och quiz, och får sedan undersöka sin skolan utifrån rättigheterna i FN:s barnkonvention.
Aktiviteterna involverar både elever och skolpersonal, som tillsammans får ökad kunskap om vad rättigheterna innebär i praktiken.

Läromedlet – som är högaktuellt inför det att barnkonventionen blir svensk lag 2020 – kan användas för undervisning i t.ex. svenska, historia och samhällskunskap eller till elevens val. Rättighetsreportrarna är ett stöd i skolans arbete för lika rättigheter och mot diskriminering, och passar även bra som en aktivitet för klasser eller hela skolan vid temadagar.

Rättighetsreportrarna har tagits fram genom ett Arvsfondsprojekt i samverkan mellan MR-piloterna, skolor i Västsverige, Göteborgs universitet och läromedelsproducenten Lin Education. Läromedlet är skapat i det digitala kommunikations- och lärandeverktyget Loops.
Under hösten 2018 och våren 2019 erbjuder MR-piloterna gratis workshops om Rättighetsreportrarna för elever och pedagoger.

www.rättighetsreportrarna.se
www.mr-piloterna.se


Kontaktinformation

Adress

Box 7025

402 31 Göteborg

Sverige

Representanter

Anna Strandberg Utställare

MR-piloterna

Johan Fors Utställare

MR-piloterna

Malin Fryknäs Utställare

MR-piloterna