Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profile image for Civil Right Defenders

Civil Right Defenders Exhibitor

Bokbord fredag 16 november

Presentation
Civil Rights Defenders är en internationell människorättsorganisation som är politiskt och religiöst obunden. Vi försvarar människors medborgerliga och politiska rättigheter och stärker människorättsförsvarare som är utsatta för risker. Vi är aktiva i Sverige och de länder i världen där respekten för mänskliga rättigheter är som sämst.

Contact information

Sweden

Representatives

Sanna Wedding Exhibitor

Civil Right Defenders