Banner
100

Språkkraft Ideell Förening

C11:31

Category

Läromedel, Informations- och kommunikationsteknik (IKT) /AV-utrustning /Interaktiva whiteboard

Presentation

Språkkraft är en ideell förening som erbjuder digitala lösningar med fokus på
språkinlärning och kontaktskapande för flyktingar, nyanlända och andra invandrare i Sverige. Vi vet att språket ger egenmakt, makt över sitt eget liv, att förstå, att följa och påverka i det svenska samhället.

Språkkraft erbjuder medieintegrerat lärande, det vill säga inlärning sker med hjälp av dagsaktuella medier. Till det finns integrerade ordböcker och språkövningar idag på 18 utländska språk. Språken är: engelska, ryska, spanska, arabiska, turkiska, albanska, bosniska, kroatiska, persiska, finska, grekiska, kurdiska, serbiska, somaliska, azeriska, amhariska, tigrinja och pashto.

Urvalet av innehåll styrs både av individens kunskapsnivå och personliga intressen.
Detta för att lärandet skall bli både relevant och roligt.

Språkkraft lanserade sin första app Språkkraft Läscoach i februari 2016. Med den erbjuds nyanlända och utrikesfödda som redan börjat läsa svenska en möjlighet att läsa tweets, förenklade nyheter, riktiga nyheter, noveller och hela romaner.
iOS: http://apple.co/1RWOHoA
Android: http://bit.ly/1RWTari

I september 2016 lanserades appen SVT Språkplay tillsammans med SVT - världens första TVplaytjänst
för utrikesfödda. SVT Språkplay är rolig att använda och bygger på att lärandet sker i vardagen i mobilen eller läsplattan. Appen styrs av användarens intressen och kan användas på alla SVT:s program med undertexter på svenska som t ex nyheter, sport och serier.
iOS: https://appsto.re/se/nb5web.i
Android: http://bit.ly/1RWTari

I februari 2018 lanserades Språkchat som är Språkkrafts digitala meddelandetjänst med integrerat språkstöd. Det är en digital mötesplats där mentorer kan hjälpa studerande att utveckla det svenska skriftspråket. I tjänsten finns möjlighet för den studerande att få stöd på 18 utländska språk. Mer information hittar du på: http://sprakkraft.org/sprakchat/

På Skolforum kommer vi presentera ett nytt mediesamarbete!

Contact information

Address

Grev Turegatan 9, 2 tr

114 46 Stockholm

Sweden

Representatives

Felix Carlsson Exhibitor

Språkkraft Ideell Förening

Maha Fayed Exhibitor

Kommunikationsansvarig
Språkkraft Ideell Förening

100

Maha Fayed Exhibitor

Kommunikationsansvarig
Språkkraft Ideell Förening

100

Niss Jonas Carlsson LecturerExhibitor

Ordförande och grundare
Språkkraft Ideell Förening

Sylvia Rezania Exhibitor

Språkkraft Ideell Förening